Showwall歌詞秀女歌手黃乙玲甕底歌VOL.6 姊妹愛

姊妹愛

專輯:甕底歌VOL.6
主唱:黃乙玲

作詞:陳達儒
作曲:蘇桐

姊妹迎春美麗等春夢 無疑無誤意愛同一人
今日將愛甘願對妹送 不甘害妹破害好花叢
姊妹花蕊本來同根枝 蝴蝶害人運命不公平
世間至親是阮妹甲姊 不甘害妹耽誤青春時
姊妹青春雖然無二擺 為妹害姊怎樣結將來
請你放心照阮的交代 大來讓小這是合應該

甕底歌VOL.6

Showwall