Showwall歌詞秀女歌手黃乙玲無字的情批 九分醉十分愛

九分醉十分愛

專輯:無字的情批
主唱:黃乙玲

作詞:郝志亮
作曲:陳茂富

愛情路 踏來傷心地 叫阮要 按怎退
感通墬落你的情網 夜夜結著 相思來作伴
啊 今夜要擱來 擱來為你醉 燒酒落喉才來想袂開
今夜今夜買醉為什麼 一暝相思換阮九分醉

愛情路 行來這癡迷 叫阮要 按怎過
你哪會來打斷感情線 乎阮夢過不甘來看破
啊 今夜要擱來 擱來為你醉 燒酒落喉才來想袂開
今夜今夜買醉為什麼 一暝相思換阮九分醉

啊 今夜要擱來 擱來為你醉 燒酒落喉才來想袂開
目屎攙酒吞落是這利 擱入心肝換阮十分的愛

無字的情批

Showwall