Showwall歌詞秀女歌手黃乙玲受傷的心 鴛鴦夢醒

鴛鴦夢醒

專輯:受傷的心
主唱:黃乙玲

想彼時人講咱是天生的一對,阮也想要來偎靠你
誰知影你會來離開,鴛鴦夢從此來打醒
如今也過了一個寂寞的冬天,寒冷的北風吹來加添心稀微
到底你是在哪裡,敢知影阮塊思念你

想彼時人講咱是天生的一對,阮也想要來偎靠你
誰知影你會來離開,鴛鴦夢從此來打醒
如今也過了一個寂寞的冬天,寒冷的北風吹來加添心稀微
到底你是在哪裡,敢知影阮塊思念你

如今也過了一個寂寞的冬天,寒冷的北風吹來加添心稀微
到底你是在哪裡,敢知影阮塊思念你

受傷的心

Showwall