Showwall歌詞秀女歌手黃乙玲六月割菜假有心 青梅竹馬之愛

青梅竹馬之愛

專輯:六月割菜假有心
主唱:黃乙玲

作詞:全家慧
作曲:黃仁清

想起細漢彼當時,您家的人叫阮乎你做某;
講什麼青梅竹馬尚蓋好
對你付出感情不是無;誰知大漢了後才知苦
弄連留連‧弄連留連,
你愛風騷‧你愛七逃,放棄前途‧找無頭路
從今以後,你若不改過,咱的愛情絕對無同路

想起細漢彼當時,您家的人叫阮乎你做某;
講什麼青梅竹馬尚蓋好
對你付出感情不是無;誰知大漢了後才知苦
弄連留連‧弄連留連,
你愛風騷‧你愛七逃,放棄前途‧找無頭路
從今以後,你若不改過,咱的愛情絕對無同路

弄連留連‧弄連留連,
你愛風騷‧你愛七逃,放棄前途‧找無頭路
從今以後,你若不改過,咱的愛情絕對無同路

六月割菜假有心

Showwall