Showwall桌布秀人物類日本女明星夏川純 Natsukawa Jun

夏川純 Natsukawa Jun

夏川純(1980年9月19日),日本女演員、女性模特兒,1980年生於日本廣島縣,所屬藝能事務所為Artist-house Pyramid。興趣為電影及音樂欣賞,已於2011年結婚。

夏川純 Natsukawa Jun

第 1 頁

Showwall