Showwall桌布秀人物類日本女明星矢吹春奈 Yabuki Haruna

矢吹春奈 Yabuki Haruna

矢吹春奈 (1984年12月18日),日本東京都出生,女演員、寫真偶像。本名阿部真理子,2009年3月,演藝活動暫時停止,6月到美國洛杉磯留學,2010年5月,改名阿部真里復出。2013年1月,藝名改回矢吹春奈。

矢吹春奈 Yabuki Haruna

第 1 頁

Showwall